Istappfjerning, Vakttelefon :    : 410 06 633 |  : 958 02 689

Trippel Høydeservice Leverer Kvalitet

Vi har kompetansen og utstyret for å utføre istappfjerning og annet vedlikehold. Kontakt oss for uforpliktende tilbud.

Kort om oss

Trippel Høydeservice har lang erfaring med puss av vinduer og vask av fasade. Dette er vår kjernevirksomhet.
Vi liker variasjon i arbeid, og utfører vedlikehold fra de største næringseiendommer og borettslag til private boliger.
Vi har investert i en ny og god maskinpark, og kan derfor jobbe effektivt, og tilby den beste kvalitet.
Vi har to egne bil monterte lifter med en arbeidshøyde på 45 meter.
Sammen med gode samarbeidspartnere i en rekke bransjer, koordinerer og løser vi de fleste oppgaver i høyden.

Våre spesialfelt:
  • Puss av vinduer
  • Vask av fasade
  • Liftarbeid
  • Garasjevask og feiing
Daglig leder : David   Storbraaten

Kvalitetsikring

Mange erfarer at renholdet i begynnelsen er bra, for senere å dale i kvalitet.Grunnen er ofte at det går litt fort i svingene. De fleste renholds bedrifter baserer sitt lønnssystem på akkordsystem. Jo kortere tid man bruker på oppdraget, jo bedre tjener man.Våre renholdere får riktig betalt for tiden de jobber.Trippel Høydeservice AS leverer timeantallet vi har solgt inn, og dokumenterer det i vår elektroniske tidsbank. I praksis betyr dette at vi logger oss inn elektronisk på vår telefon når vi kommer til oppdragsgiver for å utføre renhold, og logger oss ut når vi går. Vi må være på oppdragsgivers adresse for å kunne logge oss inn og ut. Loggen sendes med den månedlige faktura som dokumentasjon på at vi minimum har brukt tiden som er satt av til oppdraget.
Når vi utarbeider tilbud følger det med en oversikt over tiden vi har beregnet for oppdraget. Bruker vi mer tid kommer det ingen tillegg til avtalt pris.

Det handler selvsagt også om rett person på rett plass!
Vi setter høye krav til våre medarbeidere; smidighet, ærlighet, stolthet for yrket, positiv og lett å kommunisere med – dette er egenskaper alle som arbeider sammen med oss må se på som grunnleggende.

HMS - Arbeidsmiljø

Vi tilbyr våre medarbeidere oppfølging og trygghet!

Trygghet er viktig! Alle som arbeider i Trippel Høydeservice arbeider under meget ordnede forhold. Alle våre medarbeidere har undertegnet kontrakter som sikrer at alle rettigheter ivaretas. Under rutine tilsyn fra arbeidstilsynet våren 2014 fikk vi ros for god oppfølging av medarbeidere og meget gode systemer som ivaretar rettighetene til våre medarbeidere. Det ble ikke gitt noen pålegg under tilsynet!

Alle medarbeidere kurses jevnlig og får årlig utdelt kompetansebevis for gjennomført opplæring. Vi har også tilsatt egen norsklærer som pr dags dato leder norskkurs på 2 nivåer for de av våre ansatte som ønsker det.

HMS er en viktig faktor for trygghet og stabilitet i hverdagen.

Som kunde far du elektronisk tilgang til alle HMS – datablad og vår HMS.

KONTAKT OSS